โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิทอง ๑