โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ ๒
โรงเรียนบ้านแม่จันทะ (ร.ร.สาขา ตชด.แม่กลองคี)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร